Főoldal HírekEgyéb Elhunyt Dr. Vétek Gábor

Elhunyt Dr. Vétek Gábor

by Agrármédia

 

 

Dr. Vétek Gábor emlékére

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara megemlékezése.

Fájdalmasan nehéz e sorokat leírni, de bármilyen tragikus meg kell tenni. Dr. Vétek Gábor  egyetemi docens, a Növényorvosi Kamara Oktatási- és Továbbképzési Bizottságának elnöke, a növényvédelmi entomológia kiváló kutatója, növényorvos szakember koronavírus fertőzés következtében 2020. december 26-án életének 40. évében váratlanul elhunyt.

Barátunk, kollégánk halálhíre annyira friss még, hogy igazán még fel sem ébredtünk belőle, hogy ez nem egy rossz álom, hogy ez nem egy tévedés, hanem ez a könyörtelen valóság! De ez sajnos a nehezen felfogható valóság, amivel meg kell békélnünk, tudomásul kell vennünk!

Gábor emléke nagyon sokáig itt fog élni közöttünk. Vidám karaktere, barátságos modora, határozott személyisége, kiváló szaktudása, emberi jószándéka nagyon fog hiányozni. Gábor váratlan és visszavonhatatlan tragikus távozása nagy űrt fog maga után hagyni, személyében egy kiváló szakembert, egy jó barátot, egy igaz embert veszített a növényvédelmi szakma, munkahelye a Szent István Egyetem és a Növényorvosi Kamara!

Dr. Vétek Gábor a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási és Továbbképzési Bizottságának elnöke, a Kamara Budapest-Fővárosi Szervezetének tagja, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növényvédelmi Intézet Rovartani Tanszékének egyetemi docense, kiváló entomológus kutató, az inváziós rovarfajok kutatásának kiemelkedő szakértője. Példaértékű családapa, két kiskorú gyermek szeretett édesapja. Egy kiváló ember, aki erényeivel, jószándékával, segítőkészségével, megnyerő modorával sokak szívében fog örökké élni. Szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult a magyarországi növényvédelmi oktatás, kutatás és növényorvosi gyakorlat sikereihez, megbecsültségéhez. Szakismerete és felkészültsége, precíz, állhatatos, pontos munkavégzése az átlag fölé emelte őt.

Vétek Gábor kegyetlenül rövid szakmai életútja 1998-ban az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (KÉE) kezdődött, ahol 2003-ban kapta meg kitüntetéses növényvédelmi szakirányult kertészmérnök diplomáját. Munkáját a Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén kezdte, és folytatta rövid élete végéig 2020. december 26-ig. 2008-ban PhD fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel. Oktatói munkája mellett komoly növényvédelmi, azon belül agrozoológiai, illetve környezetkímélő növényvédelmi témájú kutatásokba kezdett. Ezek eredményeinek elismeréséül több kitüntetést, díjat kiérdemelt. 2003-ban megkapta a Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány I. díját, valamint a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést, 2009-ben a Rainiss Lajos Emlékérem bírtokosa lett, 2012-ben Dr. Szelényi Gusztáv Emlékérmet kapott.

Élete végéig a KÉE jogutódjában, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékén dolgozott a raglétrát végig járva, egyetemi docensi beosztást kiérdemelve. Növényvédelmi állattan, integrált növényvédelem, illetve a kapcsolódó diszciplínák területén oktatott alap- és mesterképzési szakokon, de aktív volt a határon túliak és külföldi hallgatók angol nyelvű képzésében is. 2014-ben a Kazah Nemzeti Agráregyetem meghívott vendégoktatója volt. Több éves, lelkiismeretes oktatói és kutatói munkája elismeréseképpen 2010-ben Krámer Mária Antónia Díjat vehetett át. A tudományos utánpótlás-nevelés jegyében konzulensként számos hallgató eredményes szereplését segítette kari és országos tudományos diákköri konferenciákon az agrártudományi szakterületen.

Szakmai közéleti tevékenysége részeként a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Oktatási és Továbbképzési Bizottságának országos elnöke 2013-tól. A Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztályának titkára, valamint a Magyar Rovartani Társaság és a Növényvédelem szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 2017. november 8-án a 12. Növényorvos Napon a Kamara felterjesztésére Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

Kutatómunkája az évek múlása során egyre professzionálisabb, szakmai körökben egyre elismertebb lett. Fő kutatási területe a kertészeti kártevők elleni környezetkímélő védekezési módszerek lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztése, továbbá az idegenhonos, illetve inváziós rovarfajok monitoringozása, a fajok biológiájának, hazai életmódjának tanulmányozása, csapdázási, előrejelzési és védekezési módszerek fejlesztése. A témához kapcsolódóan hazai és nemzetközi konferenciák (Növényvédelmi Tudományos Napok, Növényorvos Napok, IOBC, European Congress of Entomology) szervezésében aktívan részt vett, illetve azokon előadóként szerepelt. Több, idegenhonos kártevő fajt kollégáival elsőként mutatott ki hazánk, illetve más európai országok területéről. Az ázsiai márványospoloska kutatásában olyan szintű nemzetközi hírnévre tett szert, hogy ausztráliai szervezetek is kérték szakmai szolgáltatását. Kutatási eredményeiről szakkönyvekben, magyar és idegen nyelvű tudományos folyóiratcikkekben, ismeretterjesztő közleményekben, valamint hazai, illetve nemzetközi konferencia kiadványokban számolt be. 2013–2017 között a FA COST Action TD1209 „European Information System for Alien Species” elnevezésű projekt nemzetközi munkabizottságának tagja. 2015–2016-ban az ENSZ FAO nemzetközi növényvédelmi szakértőjeként részt vett az „Integrated Pest Management of Major Pests and Diseases in Eastern Europe and the Caucasus” című kiadvány elkészítésében. Kiváló angol nyelvtudása elősegítette a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Közreműködött a Kamara nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében. 2018-ban közösen részt vettünk és előadást tartottunk a csehországi Pardubicében a Cseh Növényegészségügyi Társaság éves konferenciáján. Aktívan közreműködött egy a Kamara részvételével zajló és több országot érintő Erasmus projektben.

 

Élete utolsó napjaiban, heteiben újabb szakmai és munkahelyi kihívások előtt állt. A Kamarában aktívan részt kívánt vállalni a növényegészségügyi feladatok ellátásából, valamint a növényútlevél kiállításából adódó, a szakmára váró új feladatok végrehajtásának megalapozásában. Munkahelyén pedig tanszéke vezetését bízták rá. Magánéletében minden nap munka után várta haza két gyereke és felesége ….. Amikor egy fonal elszakadt! …

Gábor életének fonala tragikus hirtelenséggel, családtagjai, barátai, munkatársai, őt ismerő és tisztelő ismerősei számára a mai napig felfoghatatlan módon és gyorsasággal elszakadt!

Most, amikor visszavonhatatlanul tudomásul kell vennünk a könyörtelen valóságot, megrendülten tisztelgünk barátunk, kollégánk Dr. Vétek Gábor emléke előtt! Fájó szívvel emlékezünk a jó barátra, a nagyszerű emberre! Tisztelgünk a jeles oktató, a nagy tudású kutató, a kiváló növényvorvos szakember előtt!

Hálát adunk a jó Istennek, hogy ismerhettük Őt, hogy barátai, tisztelői, jó kollégái lehettünk! Kérjük a jó Istent, így fogadja Őt most már egy másik csapatba, az Égi Növényorvosok kiváló és sajnos egyre bővülő Csapatába!

Gábor! Most, amikor búcsúzunk tőled, ígérjük, amit tettél szakmádért, nem fog elveszni. Megőrizzük, továbbadjuk munkásságod eredményét! Éppen úgy, ahogy emlékeinkben is örökké fogsz élni!

Kérjük a jó Istent, adjon Neked békét és nyugalmat új pályádon! Kérjük a jó Isten gondviselő szeretetét téged gyászoló családodra, szeretteidre, barátaidra, kollégáidra, tisztelőidre!

Amikor ember már nem segíthet, akkor az ima hatalmas erő! Kérem, mondjunk egy imát Vétek Gábor lelki üdvéért!

Nyugodj békében Gábor! Emléked örökké megőrizzük!

Dr. Vétek Gábort a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara saját halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2021. február 5-én 9 óra 45 perckor lesz a Megyeri Temető 2. ravatalozójában. A szervezők és a család kérik, hogy a személyes jelenléttel történő búcsúztatáskor a vírushelyzet aktuális szabályait tartsuk be.

 

 

Dr. Tarcali Gábor elnök

 

 

0 hozzászólás
0

Kapcsolódó bejegyzések