Főoldal Állattenyésztés A Magyar Államkincstár közleménye a idei anyajuhtartás támogatás igényléséről

A Magyar Államkincstár közleménye a idei anyajuhtartás támogatás igényléséről

by dorottya.ami

A benyújtás elektronikusan, ügyfélkapun keresztül történik, határideje 2020. március 20. A kérelemhez a támogatási évhez kapcsolódó K1350 instruktori igazolás másolati példányát csatolni kell.

Az instruktori igazolás letölthető az alábbi linkre kattintva: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/K1350_instruktori+igazol%C3%A1s_2020.pdf/28b926fe-855d-453a-8254-beb7ed0dd0e5

Késedelmes benyújtás (2020. március 20-a utáni beadás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás (2020. április 14-e utáni) beadás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

A Közlemény szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult aki,

 • az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be;
 • a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet;
 • a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a megváltoztatás (állatállomány átszállításának napja) bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh támogatás esetén a kérelmezett állatállomány tenyészetének megváltoztatását pedig az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti a Kincstár részére;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a továbbiakban: juh ENAR rendelet) foglaltak betartásáról;
 • tenyészete(i)/ tartási helye(i) vonatkozásában gondoskodik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;
 • gondoskodik az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállathasználatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
 • gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;
 • a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;
 • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be (az ügyfél-azonosító a Kincstár által a Támogatási törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító – a regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű azonosító);
 • a Támogatási törvény 9 § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható,

 • juh fajú;
 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

 

Forrás:https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/03_2020_++K%C3%B6zlem%C3%A9ny_Anyajuhtart%C3%A1s+beny%C3%BAjt%C3%A1s.pdf/b3b698fd-dd64-4c77-af1c-f44e2e5894d1

0 hozzászólás
0

Kapcsolódó bejegyzések